Osnovni podaci

Naziv: PIS Poslovno informatički sistemi, društvo s ograničenom odgovornošću za izradu računala i programa, d.o.o.
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu (MBS 080219188)
OIB: 78839398048
PDV br.: HR78839398048
Sjedište: Vitezićeva 2, 10110 Zagreb

Godina osnivanja: 1989.
Vrsta vlasništva: privatno
Članovi/osnivač: Jure Ćurković, Krešimir Ćurković
Članovi uprave/likvidatori: Krešimir Ćurković, direktor

Temeljni kapital: 5.720.000,00 kuna

IBAN Zagrebačka banka d.d. HR0923600001101294461
vrh stranice