Zahvaljujući našim stručnjacima iz područja poslovnog savjetovanja, uz postojeće usluge implementacije poslovno informatičkih sustava nudimo i savjetovanje u području nabave, prodaje i logistike. Cilj proširenja palete usluga krije se u podizanju razine uspješnosti poslovanja naših partnera, kao i izgradnji dugoročnog partnerskog odnosa u kojem će obje strane uspješno rasti i razvijati se.

Usluga poslovnog savjetovanja provodi se iz dva dijela:SAVJETOVANJE

IZ PODRUČJA KOMERCIJALNIH POSLOVA

utvrđivanje potreba, snimka stanja procesa i organizacije te sukladno tome primjena naših znanja, vještina i „najboljih praksi”, što se odražava kroz veću efikasnost te uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva korisnika


savjetovanje vezano uz strateško, taktičko i operativno
poslovanje komercijalnih odjela (prodaja, nabava, marketing)
upravljanje kategorijama - Category Management
upravljanje maloprodajom, kategorizacija maloprodajnih jedinica, definiranje standarda uređenja i izgleda - Space Management
optimizacija asortimana, efikasno upravljanje zalihama
politika cijena, upravljanje prodajnim akcijama
uvođenje novih proizvoda na tržište (brandova i privatne marke)
analiza, modeliranje i dokumentiranje poslovnih procesa i organizacije/organizacija i opisi radnih mjesta praćenje
i ocjenjivanje radne uspješnosti
modeli nagrađivanja zaposlenika

 

…i druge tailor made radionice vezane za komercijalno poslovanje
prema potrebama naručitelja

 

 

 

vrh stranice