Poslovno savjetovanje

 

 

Uspješno upravljanje trgovinom upotpunjujemo poslovnim savjetovanjem
naših klijenata. Usluga se sastoji od edukativnih i savjetodavnih aktivnosti
u području nabave, prodaje i logistike, koje jačaju sposobnost tvrtke za
unaprjeđivanje svojih rezultata i ostvarivanje definiranih poslovnih ciljeva.
Naš savjetodavni tim čine stručne osobe iz „prakse“ koji su svoja znanja i
iskustva stekli radeći u velikim i uspješnim maloprodajnim lancima i logističkim
centrima.  Ova iskustva i znanja ugrađujemo u svaki naš projekt i svakom klijentu 
pristupamo individualno, uvažavajući sve njihove specifičnosti i potrebe.

 

 

 

KAKO IZGLEDA RADIONICA?

Usluga poslovnog savjetovanja provodi se kroz dva pristupa - edukacije
i/ili savjetovanja iz područja komercijalnih poslova. Uz ponuđene radionice,
moguće je kreiranje tailor-made radionica prema potrebama naručitelja. 

Prvi korak je inicijalni sastanak gdje se definiraju potrebe klijenta te se radi
snimka stanja i u suradnji sa njima osmišljava najbolje moguće rješenje.
Nakon implementacije rješenja, predlažemo odrađivanje follow-up radionica
gdje utvrđujemo što je klijent uspješno odradio i zajednički rješavamo
eventualno preostale poteškoće. Cilj nam je izgraditi partnerski odnos s
klijentima koji će rezultirati win-win situacijom.
 


EDUKACIJA

opće i prilagođene radionice i treninzi za menadžment i specijalističke/
operativne funkcije na strateškom, taktičkom i operativnom nivou 

 uvođenje i upravljanje brandom (Brand Management)
upravljanje aktivnostima BTL na prodajnim mjestima (Trade Marketing)
učinkovito upravljanje kategorijama proizvoda (Category Management)
implementacija i upravljanje vlastitom robnom markom (Private Label)
plan prodaje/nabave i priprema za učinkovito pregovaranje
organizacija rada kontrolora/voditelja/prodavača
unaprjeđenje prodaje (Merchandising)
prodajne vještine i upravljanje reklamacijama
trening za trenere

 

 

 SAVJETOVANJE

utvrđivanje potreba, snimka stanja procesa i organizacije te
sukladno tome primjena znanja, vještina i „najboljih praksi”
 

 savjetovanje vezano za strateško, taktičko i operativno poslovanje
komercijalnih odjela (prodaja, nabava, marketing)
upravljanje kategorijama (Category Management)
upravljanje maloprodajom, kategorizacija maloprodajnih jedinica,
definiranje standarda uređenja i izgleda (Space Management)
optimizacija asortimana, efikasno upravljanje zalihama
politika cijena, upravljanje prodajnim akcijama
uvođenje novih proizvoda na tržište (brandova i privatne marke)
analiza, modeliranje i dokumentiranje poslovnih procesa
i organizacije te opisi radnih mjesta
praćenje i ocjenjivanje radne uspješnosti
modeli nagrađivanja zaposlenika

 

 

 


 
 
 

CILJEVI SURADNJE

u suradnji s korisnicima, dajemo detaljan plan i prijedlog tailor-made
aktivnosti u skladu s postavljenim ciljevima i jasno definiranim terminima suradnje

uspješna realizacija poslovnih ciljeva
viša razina efikasnosti poslovanja
strateško promišljanje vezano za komercijalno poslovanje
standardizacija poslovnih procesa i dokumentacije
optimizacija asortimana i učinkovito upravljanje zalihama
unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenika
jačanje konkurentnosti na tržištu
zadovoljstvo zaposlenika, partnera i kupaca

vrh stranice