Inovacijski vaučeri za MSP-ove

 
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Inovacijski vaučeri za MSP-ove
PIS d.o.o. započelo je provedbu EU projekta:

Inicijalno istraživanje za razvoj IT platforme za potporu optimizacije procesa terminiranja operacija tlačnog lijeva aluminija

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA KK.03.2.2.03.0035

 

 

SAŽETAK
PROJEKTA

 
 
 
Projekt je osmišljen radi identifikacije pravca razvoja i programiranja algoritma inovativne tehnološke platforme koja će omogućiti optimizaciju organizacijskih aktivnosti, ubrzanje te digitalizaciju cjelokupnog procesa tlačnog lijevanja aluminija. IT platforma treba uvažiti niz specifičnosti proizvodnog procesa što nužno iziskuje suradnju sa znanstveno-istraživačkom organizacijom tj. Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu koji treba pružiti neophodnu stručnu podlogu potrebnu za dostizanje pune funkcionalnosti inovativnog proizvoda tj. IT platforme.


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30. RUJNA 2019. DO 29. PROSINCA 2019. GODINE

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 125.000,00 HRK

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA: 100.000,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 70.000,00 HRK


OPĆI CILJ projekta je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novog proizvoda s konačnim ciljem komercijalizacije inovativne IT platforme.

ZA PROJEKT I PROJEKTNE AKTIVNOSTI ODREĐENA SU TRI CILJA KOJA PODUZETNIK PLANIRA POSTIĆI:
• Uvođenje proizvoda koji je novost u ponudi poduzeća
• Razvoj inovativnog proizvoda
- aplikacijskog rješenja koje ubrzava i digitalizira proces tlačnog lijevanja aluminija
• Uvođenje proizvoda koji je novost na tržištu

 KONTAKT 
ZA VIŠE INFORMACIJA

 

 

PIS d.o.o.
Vitezićeva 2
10000 Zagreb, Hrvatska 
(T) +385 (0)1 3639330
(F) +385 (0)1 3691471
pis@pis.eu.com

vrh stranice