MIS POSLOVNO PROGRAMSKO RJEŠENJE PRIMJERENO  JE RAZLIČITIM OBLICIMA POSLOVNIH SUSTAVA, STUPNJU RAZVIJENOSTI TE SLOŽENOSTI STRUKTURE I ORGANIZACIJE
Menadžment Informacijski Sustav je web platforma koja obrađuje velike količine podataka (big data) koji se putem metode rudarenja (data mining) pretvaraju u smislene informacije te služe kao potpora poslovnom odlučivanju na strateškoj, taktičkoj i operativnoj razini.

MIS je nadzorna ploča vašeg poslovnog sustava, preko koje, jednostavnim i brzim uvidom u podatke te multidimenzionalnom analizom, stječete širu i jasnu sliku dinamike vaših poslovnih procesa.

Informacije o profitabilnosti tvrtke, profitnim i troškovnim centrima, prodaji, nabavi, zalihama, asortimanu, proizvodnom procesu, lancu nabave i šire, na raspolaganju su svim ovlaštenim korisnicima. Pritom informiranost u realnom vremenu pruža potporu kvalitetnijem odlučivanju i dijeljenju znanja i odgovornosti među zaposlenicima, što znatno utječe na efikasnost i produktivnost vašeg poslovanja.

Naše dugogodišnje iskustvo u radu sa raznim klijentima i tržišnim zahtjevima osposobili su nas za pružanje kvalitetnog konzaltinga i izgradnji ključnih pokazatelja (KPI) za vaše poslovanje.
vrh stranice