voditelj Industrijskih rješenja
Tomislav Jakopač
+385995472073
tomislav.jakopac@pis.eu.com

logistika / narudžba potrošnog materijala 
Daniel Horjan | voditelj logistike / narudžba potrošnog materijala
+385994689859
daniel.horjan@pis.eu.com

servis i tehnička podrška
Ivan Oguić | voditelj servisa / tehnička podrška
+385994727931
ivan.oguic@pis.eu.com

opći i pravni poslovi / zadovoljstvo uslugom
Krešimir Ćurković | direktor 
01/3639 330
kresimir.curkovic@pis.eu.com

 

vrh stranice